Νίκος Σκυλακάκης

Διευθύνων Σύμβουλος Sk&P

Η σταδιοδρομία του καλύπτει τρεις και πλέον δεκαετίες σε θέσεις υψηλής ευθύνης ελληνικών και πολυεθνικών ομίλων επικοινωνίας με πλούσια εμπειρία διαχείρισης ελληνικών & διεθνών μαρκών, σύνθετων έργων του δημοσίου τομέα, εκστρατειών πολιτικών κομμάτων, κρίσεων. Από το 2010 είναι διευθύνων σύμβουλος της Sk&P Consult and Invest, εταιρείας συμβούλων που ειδικεύεται στην επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων εταιρειών και οργανισμών καθώς και στην σχετική εκπαίδευση στελεχών τους.
Γεννημένος στην Αθήνα, με μεταπτυχιακές σπουδές στα Οικονομικά, έχει εκλεγεί δύο φορές μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Επικοινωνίας, και έχει διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Διαφημίσεων.