Μαίρη Δεληγιάννη

Επικεφαλής της ομάδας Data Protection & Cybersecurity, Ζέπος & Γιαννόπουλος

Η Μαίρη Δεληγιάννη είναι δικηγόρος και επικεφαλής της ομάδας Data Protection & Cybersecurity στη δικηγορική εταιρεία Ζέπος & Γιαννόπουλος. Εξειδικεύεται τα τελευταία 15 χρόνια σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, κυβερνοασφάλειας και νέων τεχνολογιών.
Χειρίζεται περίπλοκα ζητήματα για καινοτόμες βάσεις δεδομένων, όπως συνδεδεμένες συσκευές και προϊόντα με ικανότητες τεχνητής νοημοσύνης, cloud computing, πρωτότυπες εφαρμογές για την παροχή ιατρικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών και βιομετρικά δεδομένα για σκοπούς ταυτοποίησης. Έχει σημαντική εμπειρία στην κατάρτιση πολιτικών και στην αντιμετώπιση περιστατικών παραβίασης. Συμβουλεύει σε θέματα ασφάλειας δικτύων, ηγείται νομικών ελέγχων συμμόρφωσης εταιρειών με τη νομοθεσία προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια εξαγορών, συμβουλεύει για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων διαβιβάσεων δεδομένων εκτός ΕΕ και εκπαιδεύει στελέχη μεγάλων εταιρειών.
Έχει συγγράψει πληθώρα δημοσιεύσεων και συμμετέχει ως ομιλήτρια σε θεματικά συνέδρια. Είναι μέλος του Advisory Board του StarAudit και του EuroCloud. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θράκης (Valedictorian) και του UCL (LL.M. in Intellectual Property).