Δημήτρης Γεωργόπουλος

Founder & CEO, Rethink Business Lab (RBL)

Είναι πιστοποιημένος DPO, με εμπειρία στην υλοποίηση σύνθετων έργων κανονιστικής συμμόρφωσης, Data Protection & Security Services, Risk Management, e-business και αντιμετώπιση περιστατικών ασφάλειας δεδομένων. Μέσω της RBL έχει υλοποιήσει έργα GDPR, σε διάφορους κλάδους της αγοράς στην Ελλάδα και το εξωτερικό (όπως π.χ.: Υγεία, Τράπεζες, Ενέργεια, Retail, Marketing, Media / TV, Call Centers, e-shops, Real Estate, Facility Management, HR Outsourcing, Ξενοδοχεία, Εκπαίδευση), προσφέροντας ταυτόχρονα υπηρεσίες DPO as a Service.
Είναι συνιδρυτής του DPO Academy, του πρώτου φορέα στην Ελλάδα που προσφέρει εκπαίδευση σε DPOs και σε θέματα του GDPR.
Έχει εκτενή εμπειρία στον τραπεζικό τομέα και σε εταιρίες παροχής εξειδικευμένων λύσεων μέσω ελληνικών και πολυεθνικών οργανισμών, όπου κατείχε ανώτατες διοικητικές θέσεις (C-Level) όπως Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ Τραπεζών, CEO, CCO, COO, GM, CInO, Marketing Director, e-business Director.
Έχει σπουδάσει την Οικονομική Επιστήμη στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και έχει μετεκπαιδευτεί στο Corporate University της Societe Generale, στο European School of Management (ESCP-EAP), INSEAD, TDI.