Δήμητρα Ξηντάρα

CIPP/E,CIPM,CISM,FIP, Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων, Όμιλος Eurolife ERB

Η Δήμητρα Ξηντάρα είναι η Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου Eurolife ERB τα τελευταία δύο χρόνια. Διαθέτει πάνω από δεκαπέντε χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στο τομέα της Πληροφορικής, από τα οποία τα δώδεκα στον τομέα της Ασφάλειας Πληροφοριών και της Προστασίας των Δεδομένων. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι πιστοποιημένη ως Certified Information Privacy Professional (CIPP/E), Certified Information Privacy Manager (CIPM), Certified Information Security Manager (CISM) και αναγνωρισμένη ως IAPP Fellow of Information Privacy(FIP).