Βασίλης Βασιλείου

Chief Information Security Officer & Data Protection Officer, Groupama Ασφαλιστική

Ευρεία εμπειρία στους τομείς των Τηλεπικοινωνιών, της Πληροφορικής, του Ηλεκτρονικού Εμπορίου μέσο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και των Ασφαλειών. Εκτενής πρακτική εμπειρία στο χώρο της Ασφάλειας Πληροφοριών, Διαχείρισης Επιχειρησιακού Ρίσκου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και τεχνικές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων της απευθείας αναφοράς σε μέλη της διοικητικής ομάδας, της διοίκησης απομακρυσμένων πολυεθνικών ομάδων, στη διαχείριση σύνθετων έργων, και της εκπαίδευσης ανωτέρων και ανωτάτων διοικητικών στελεχών.