Αφροδίτη Κουσουνή

Δ.Ν., Δικηγόρος, LLM, Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ)

Η κ. Αφροδίτη Κουσουνή είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο με μεταπτυχιακές σπουδές στο Δημόσιο Δίκαιο και διδακτορικό τίτλο στο Δίκαιο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Έχει εργαστεί ως δικηγόρος επί σειρά ετών και από το 2009 είναι δικηγόρος στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), όπου ασχολείται κυρίως με ζητήματα του Δικαίου της Πληροφορικής και των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, αλλά και την Ιδιωτικότητα εν γένει. Είναι μέλος της Ένωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητας και έχει δημοσιεύσει πολυάριθμες μελέτες αναφορικά με ζητήματα που άπτονται των σύγχρονων τεχνολογιών, αλλά και γενικότερα θέματα του συνταγματικού δικαίου.